HOME
CONTECT
ABOUT
CASE
PR Event
DESIGN
徽邦·黄山国际产品发布会(柬埔寨·金边港)
    发布时间: 2021-07-02 16:18    
徽邦·黄山国际产品发布会(柬埔寨·金边港)徽派匠心·荣耀金边 徽邦·黄山国际产品发布会

时间 / 2019.08.02               地点 / 柬埔寨·金边港               行业 / 海外地产


活动现场巧妙嫁接提供品牌宣传资源,以国际机场的主题概念包装,给予客户记忆点,定制一场绝无仅有的品牌高端新品推介。