HOME
CONTECT
ABOUT
CASE
PR Event
DESIGN
第六届唐家湾美食嘉年华
    发布时间: 2021-07-02 17:51    
第六届唐家湾美食嘉年华国潮新韵·趣寻味  六届唐家湾美食嘉年华

时间 / 2021.05.01               地点 / 中国·珠海               行业 / 美食


以国为潮,国韵正当潮,当中国风遇上美食文化,通过美食+文创+乐潮+互动体验,

全方位打造一场珠海大众喜闻乐见的活动盛事,国潮新韵,味在唐家湾!