HOME
CONTECT
ABOUT
CASE
PR Event
DESIGN
会美好·同创造第五届会同艺术节
    发布时间: 2021-07-05 14:30    
会美好·同创造第五届会同艺术节会美好·同创造  第五届会同艺术节

时间 / 2020.10.01               地点 / 中国·珠海               行业 / 城市品牌


延续美好,与你相会,同享艺术,创造未来。

第五届会同艺术节,在“会不同·造物街”上邂逅新奇物语;在戏剧的海洋释放孩子的天性;在“中华美德雕塑艺术展”中感受仁义礼智信的熏陶;

艺术与生活的激情碰撞,历史与明天的美丽邂逅,尽在会同艺术节!